Miljöledningssystemet syftar till att strukturera ett miljöarbete för att forma ett företag som möter dagens och framtidens krav. I en framtid där konkurrensen hårdnar är det viktigt att kontinuerligt effektivisera verksamheten i enlighet med de krav som samhället, myndigheter och företagets kunder och personal ställer.

Lemont AB i Ludvika har en stark fokus på resurseffektivitet som resulterar i minskad miljöpåverkan, bättre ekonomi och inte minst i förbättrad kvalitet, vilka alla är viktiga grunder för företagets hållbara utveckling.

Allmänt och syftet
Lemont AB i Ludvika har en stark fokus på resurseffektivitet som resulterar i minskad miljöpåverkan, bättre ekonomi och inte minst i förbättrad kvalitet, vilka alla är viktiga grund för företagets hållbara utveckling.

Lemont ABs miljöledningssystem är utformat för att beskriva rutiner, program och övriga åtaganden som är accepterat och infört i organisationen.

Miljöledningssystemet avser att säkerställa kontinuitet i miljöarbete.


Syftet med miljöledningssystemet är:

• att förse enheterna i Ludvika med effektiva och verksamhetsanpassade systemfunktioner som kan integreras i Lemonts framtida verksamhetssystem.

• att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan samt säkerställa att lag och andra krav på miljöområdet uppfylls.

• att på ett begripligt sätt beskriva organisationens miljöarbete för anställda och övriga intressenter.

• att säkerställa att företaget möter olika miljöhändelser på ett fastställt sätt och som är oberoende av vilken person som står inför denna situation.

Företagsbanner (jul)

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.