Kvalitet & miljö är högprioriterade områden och hörnstenar i Lemonts alla verksamheter. Engagemanget för kvalitets- och miljöarbetet genomsyrar hela vår organisation och bedrivs i egenutformade verksamhetsmodeller där vi utgår ifrån standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Mätbara mål och ständiga förbättringar utgör en central del av det kvalitets- och miljöarbete som varje anställd hos Lemont förväntas bidra aktivt till.

Lemont AB är certifierat till standarderna ISO9001 och ISO14001 sedan hösten 2015