Företagsledningen för Lemont AB har definierat och dokumenterat företagets policy och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att kvalitetspolicyn är förstådd inom företaget. Varje chef ansvarar för att kvalitetspolicyn tillämpas och upprätthålls inom sina respektive ansvarsområden.

 
 
Vår kvalitetspolicy

Organisationen skall uppfylla kundernas och övriga intressenters behov och krav. Vi skall leverera produkter med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.
Organisationen arbetar för ett noll-fels tänkande.
Vi skall alltid arbeta med ständiga förbättringar i alla våra processer.