Miljöledningssystemet syftar till att strukturera ett miljöarbete för att forma ett företag som möter dagens och framtidens krav. I en framtid där konkurrensen hårdnar är det viktigt att kontinuerligt effektivisera verksamheten i enlighet med de krav som samhället, myndigheter och företagets kunder och personal ställer.

Lemont AB i Ludvika har en stark fokus på resurseffektivitet som resulterar i minskad miljöpåverkan, bättre ekonomi och inte minst i förbättrad kvalitet, vilka alla är viktiga grunder för företagets hållbara utveckling.

Allmänt och syftet
Lemont AB i Ludvika har en stark fokus på resurseffektivitet som resulterar i minskad miljöpåverkan, bättre ekonomi och inte minst i förbättrad kvalitet, vilka alla är viktiga grund för företagets hållbara utveckling.

Lemont ABs miljöledningssystem är utformat för att beskriva rutiner, program och övriga åtaganden som är accepterat och infört i organisationen.

Miljöledningssystemet avser att säkerställa kontinuitet i miljöarbete.


Syftet med miljöledningssystemet är:

• att förse enheterna i Ludvika med effektiva och verksamhetsanpassade systemfunktioner som kan integreras i Lemonts framtida verksamhetssystem.

• att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan samt säkerställa att lag och andra krav på miljöområdet uppfylls.

• att på ett begripligt sätt beskriva organisationens miljöarbete för anställda och övriga intressenter.

• att säkerställa att företaget möter olika miljöhändelser på ett fastställt sätt och som är oberoende av vilken person som står inför denna situation.