• LEMONT AB utför tillverkning av komponenter i form av maskinbearbetning och svetsning. Vi skall uppfylla lagar och krav från kunder, myndigheter och övriga intressenter.

    Vi skall arbeta med ständiga förbättringar, förebyggande aktiviteter, för att minska föroreningar som har miljöpåverkan.