LEMONT AB utför tillverkning av komponenter i form av maskinbearbetning och svetsning.

  • Vi skall uppfylla lagar och krav från kunder, myndigheter och övriga intressenter.

  • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar, förebyggande aktiviteter, för att minska föroreningar som har miljöpåverkan.