Vår affärsidé är att erbjuda kundanpassad tillverkning och tjänster - med korta ledtider, hög service, kvalitet och teknik i framkant. Med kunskap, engagemang och flexibilitet möter vi kundens behov.

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.