Bolaget etablerades 1977 av Richard Beyer i Grangärde. Verksamheten under åren fram till 1998 var inriktade på konstruktion och tillverkning av maskiner och produktionslinjer till kunder inom bland annat livsmedels-, data-, kemi- och stålindustrin.

Expansionsfaser

1984 förvärvades nya ändamålsenliga lokaler med verkstadslokalen på Korsnäsvägen 5 i Grangärde. Produktionsytan utökades med 900 kvm vilket gav utrymme för fortsatt expansion.

Konstruktions- och roduktionslinjetillverkningen genererade en unik kunskaps- och erfarenhetsbas som består och utvecklas i och med att merparten av personalen från den tiden fortfarande är kvar i företaget.

1998 beslutades en långsiktig investeringsplan vilket också innebar en ny inriktning mot komponenttillverkning. Tomas Olofsson utsågs i augusti till vice vd.

1999 Tomas Olofsson tilträdde som VD och gick in som delägare ägare.

1999 förvärvades konkursboet Snöåns Finmekaniska i Ludvika, ett mindre verkstadsföretag med tre anställda och verksamhet inom fixtur- och verktygstillverkning.

2000 utökades produktionsytan med ytterligare 900 kvm när en fastighet för plåtbearbetning & svetsning  i Grangärde förvärvades.

2001 skrevs ett omfattande avtal med ABB och samma år utökades fastighetsbeståndet med 2 300 kvm

2003 Förvärvades även Nyhammars Verkstads AB. Personalen ökade med 7 anställda och omsättningen ökade med 13 Miljoner.

2005 Fastighetoch maskinpark förvärvades i Ludvika av Siemens.  Ett avtal skrevs samtidigt med Siemens gällande tillverkning av turbinskovlar. 

2006 Flyttade produktionen i Nyhammar till Ludvika, Huvudkontoret flyttades från Grangärde till Ludvika.

2002 - 2013
Har företaget investerat i maskinparken och personal (se nyheter) för att utöka samt effektivisera produktionen.

2013-05-08 Bolaget förvärvades av Amymone Industri, se nyheter

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.