Vårt mål är att genom aktiva och medvetna kompetenshöjande insatser sträva
mot att ha personal som är engagerad, motiverad och med bred kompetens.

 • Att genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapa en miljö
  som är gynnsam för både människor och maskiner.
 • Att söka helhetslösningar genom information, kommunikation
  och motivation för ökad produktivitet och tillväxt.
 • Att genom ett avancerat, effektivt styrsystem ha korta ledtider,
  hög flexibilitet, bra kvalitet och låga kostnader.
 • Att genom ständiga teknikutvecklingar förbättra metoder och
  arbetssätt för att öka effektiviteten och därigenom tillfredställa
  kundernas förväntningar på funktion, tillförlitlighet, service och support.

 

Vår vision är att kunden uppfattar oss som sin bästa produktionspartner

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.