Kvalitet & miljö är högprioriterade områden och hörnstenar i Lemonts alla verksamheter. Engagemanget för kvalitets- och miljöarbetet genomsyrar hela vår organisation och bedrivs i egenutformade verksamhetsmodeller där vi utgår ifrån standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Mätbara mål och ständiga förbättringar utgör en central del av det kvalitets- och miljöarbete som varje anställd hos Lemont förväntas bidra aktivt till.

Lemont AB är certifierat till standarderna ISO9001 och ISO14001 sedan hösten 2015

Företagsbanner (jul)

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.