Filosofi

För industrisektorn är maskiner oerhört viktiga – men nyckeln till framgång, är våra medarbetare.

Happy people gives happy customers!


After all, innovation is not born through machines – it is originated in the human mind.

Happy people

Our focus is to make people happy in our organisation, because we think that happiness is key to well-being and creativity. This is the soil in which entrepreneurship grows, and so does our culture – characterized by entrepreneurship, efficiency, and long-term thinking.

We continuously strive to be the most attractive workplace, building on happiness as we grow – it’s always easier for new individuals to join a group of happy people.

– Magnus Biesse
President & CEO, Inducore AB

Mål & Vision

Vårt mål är att genom aktiva och medvetna kompetenshöjande insatser sträva
mot att ha personal som är engagerad, motiverad och med bred kompetens.

 • Att genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapa en miljö
  som är gynnsam för både människor och maskiner.
 • Att söka helhetslösningar genom information, kommunikation
  och motivation för ökad produktivitet och tillväxt.
 • Att genom ett avancerat, effektivt styrsystem ha korta ledtider,
  hög flexibilitet, bra kvalitet och låga kostnader.
 • Att genom ständiga teknikutvecklingar förbättra metoder och
  arbetssätt för att öka effektiviteten och därigenom tillfredställa
  kundernas förväntningar på funktion, tillförlitlighet, service och support.

 

Vår vision är att kunden uppfattar oss som sin bästa produktionspartner

Kontakta oss

På vår webbplats hittar du information om Lemont och vad vi erbjuder kunder som söker en kvalificerad produktionspartner inom metallbearbetning.

Vi som arbetar hos Lemont inspireras av visionen att våra kunder ska uppfatta oss som sin bästa produktionspartner.