En global partner

Världen omkring oss förändras snabbare och snabbare när branschen blir mer och mer specialiserad och kunskapsbaserad där vi blir mer av en partner när våra kunder alltmer kräver en funktionell lösning snarare än bara en enda produkt.

Värdeskapande förvärv

Vi arbetar systematiskt och långsiktigt med att identifiera attraktiva och välskötta företag som passar in i vår totala koncernstruktur. Vi har som strategi att växa såväl organiskt som genom värdeskapande förvärv som kompletterar vår verksamhet. Vi har som förvärvsstrategi att inrikta oss mot teknikorienterade bolag med en omsättning mellan 50 – 300 miljoner.
Vi prioriterar förvärv som driver verksamheter inom en tydlig marknad med produkter eller tjänster med ett högt teknikinnehåll. Vi söker i första hand förvärv som bedriver verksamhet inom en marknad med repetitiva köpbehov, dvs. återkommande köpbehov och förutsägbara intäkter.

Entreprenörsanda

Vi uppmuntrar till entreprenörskap och engagemang för arbetsuppgiften – det handlar om att ta egna initiativ och se möjligheter till att förbättra och utveckla – ett entreprenörsmässigt förhållningssätt där nya idéer och kontinuerlig utveckling säkerställer att vår kund alltid får den bästa lösningen.

Effektivitet

Vi uppmuntrar till effektivitet och optimala arbetsprocesser – det handlar om att utmana oss själva, att alltid göra vårt bästa och varje dag fråga oss vad vi kan göra bättre – att konsekvent söka rotorsaken till brister och avvikelser för att varje dag kunna leverera högsta upplevda kundvärdet.

Långsiktigt tänkesätt

Vi uppmuntrar till långsiktighet där kunder och intressenter känner trygghet i att vi har styrka att agera inom marknaden under en lång tid framöver – det handlar i grunden om att tillvarata varje medarbetares kunskap och engagemang för att stimulera organisatoriskt lärande – att se möjligheter till interna synergier och ”best practice” som långsiktigt utvecklar och stärker vår totala konkurrenskraft i marknaden.

Kontakta oss

På vår webbplats hittar du information om Lemont och vad vi erbjuder kunder som söker en kvalificerad produktionspartner inom metallbearbetning.

Vi som arbetar hos Lemont inspireras av visionen att våra kunder ska uppfatta oss som sin bästa produktionspartner.