Företaget

Lemont erbjuder kundanpassad tillverkning och tjänster – med korta ledtider, hög service, kvalitet och teknik i framkant. Med kunskap, engagemang och flexibilitet möter vi kundens behov.

Större ansvar

Lemonts verksamheter bedrivs inom affärsområdena Energi, Skog och Industri. Övergripande finns ett basutbud av produktionsengagemang som sedan skräddarsys efter kundens behov och specifikationer.

Produktionsengagemang

Utifrån ett basutbud av produktionsengagemang kan kunden välja den typ av produktion och tjänster som passar bäst för uppdraget.

  1. Avtal med helhetsengagemang
  2. Uppdrag med ledtidssavtal för produktion inklusive logistik
  3. Mekanisk konstruktion och tillverkning
  4. Production on demand

I Lemonts produktionsverksamheter ingår:

Arborrning, Borrning, Fräsning, Kapning, Svarvning, Trådgnistning, Slipning, Bandslipning, Svetsning, Gasskärning, Finplasmaskärning, Koppar, Mässing, Aluminium, Stål, Rostfritt stål, Läcksökning, Provning, Industritvättning, Ytbehandling, Värmebehandling, Induktionshärdning, Montage, Transporter, Lagerhållning

Få hela bilden i vår katalog

Bläddra i vår katalog för att få hela utbudet av vårt erbjudande. Vi är en stark aktör inom vårt område och tillsammans med vår grupp täcker vi hela kundernas behov.
Utmana oss och vi kommer att bevisa det!

Historia - Lemont AB

Bolaget etablerades 1977 av Richard Beyer i Grangärde. Verksamheten under åren fram till 1998 var inriktade på konstruktion och tillverkning av maskiner och produktionslinjer till kunder inom bland annat livsmedels-, data-, kemi- och stålindustrin.

1984 förvärvades nya ändamålsenliga lokaler med verkstadslokalen på Korsnäsvägen 5 i Grangärde. Produktionsytan utökades med 900 kvm vilket gav utrymme för fortsatt expansion.

Konstruktions- och produktionslinjetillverkningen genererade en unik kunskaps- och erfarenhetsbas som består och utvecklas i och med att merparten av personalen från den tiden fortfarande är kvar i företaget.

1998 beslutades en långsiktig investeringsplan vilket också innebar en ny inriktning mot komponenttillverkning. Tomas Olofsson utsågs i augusti till vice vd.

1999 Tomas Olofsson tilträdde som VD och gick in som delägare.

1999 förvärvades konkursboet Snöåns Finmekaniska i Ludvika, ett mindre verkstadsföretag med tre anställda och verksamhet inom fixtur- och verktygstillverkning.

2000 utökades produktionsytan med ytterligare 900 kvm när en fastighet för plåtbearbetning & svetsning  i Grangärde förvärvades.

2001 skrevs ett omfattande avtal med ABB och samma år utökades fastighetsbeståndet med 2 300 kvm.

2003 Förvärvades även Nyhammars Verkstads AB. Personalen ökade med 7 anställda och omsättningen ökade med 13 Miljoner.

2005 Fastighetoch maskinpark förvärvades i Ludvika av Siemens.  Ett avtal skrevs samtidigt med Siemens gällande tillverkning av turbinskovlar. 

2006 Flyttade produktionen i Nyhammar till Ludvika, huvudkontoret flyttades från Grangärde till Ludvika.

2013 Bolaget förvärvades av Amymone Industri, se nyheter

2015 Amymone Industri AB byter namn till Inducore AB. Lemont AB förvärvar Svanströms Lackeringar AB med verksamhet i Smedjebacken och Logweld AB med verksamheter i Nyhammar och Borlänge. 

2018 Logweld AB fusioneras till Lemont AB. 

Inducore maskinlista

Inducores målsättning är att ligga mycket långt framme tekniskt. Hög teknisk kompetens hos personalen och högt ställda interna kvalitetskrav utgör styrkan i företaget.

Ladda ner Inducores maskinlista nedan som PDF

Kontakta oss

På vår webbplats hittar du information om Lemont och vad vi erbjuder kunder som söker en kvalificerad produktionspartner inom metallbearbetning.

Vi som arbetar hos Lemont inspireras av visionen att våra kunder ska uppfatta oss som sin bästa produktionspartner.