Your production partner


Det ser enkelt och självklart ut när alla moment i ett tekniskt flöde samverkar med hög precision och optimalt resursutnyttjande. Varje enskild del av processen fungerar som hand i handske och bildar ett tekniskt pärlband. Precision och finish i minsta detalj, som i sin tur skapar möjligheter för bästa tänkbara helhet.

Lemont - Innovativ Process

Lemont är idag ett högteknologiskt verkstadsföretag som levererar del- och helhetslösningar till våra kunder.

En kvalificerad produktionspartner med högteknologisk maskinpark inom maskinbearbetning och plåtbearbetning

Kvalitet, Miljö & Hållbarhet

Kvalitet & miljö är högprioriterade områden och hörnstenar i Lemonts alla verksamheter. Engagemanget för kvalitets- och miljöarbetet genomsyrar hela vår organisation och bedrivs i egenutformade verksamhetsmodeller där vi utgår ifrån standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Ett urval av våra kunder

Vi skryter gärna med att vi har några av Sveriges bästa kunder!

Inducore Components

Kontakta oss

På vår webbplats hittar du information om Lemont och vad vi erbjuder kunder som söker en kvalificerad produktionspartner inom metallbearbetning.

Vi som arbetar hos Lemont inspireras av visionen att våra kunder ska uppfatta oss som sin bästa produktionspartner.