Det ser enkelt och självklart ut när alla moment i ett tekniskt flöde samverkar med hög precision och optimalt resursutnyttjande. Varje enskild del av processen fungerar som hand i handske och bildar ett tekniskt pärlband. Precision och finish i minsta detalj, som i sin tur skapar möjligheter för bästa tänkbara helhet.

Vi som arbetar hos Lemont inspireras av visionen att våra kunder ska uppfatta oss som sin bästa produktionspartner.

På vår webbplats hittar du information om Lemont och vad vi erbjuder kunder som söker en kvalificerad produktionspartner inom metallbearbetning.

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.