Lemont AB, Ludvika som ingår i Inducore AB, Västerås har förvärvat Logweld AB med verksamheter i Nyhammar och Borlänge. Logweld, som omsätter ca 50 miljoner kronor är ett svetsföretag med kunder bl a inom skogs-, energi och industrisektorerna.

”Med förvärvet av Logweld tar vi ett steg framåt och stärker vår position som helhetsleverantör inom svetsning, bearbetning, ytbehandling och montage. Logwelds kunnande, kompetens och kundbas kompletterar oss väl. Logwelds kunder är världsledande inom sina områden och de har en långsiktig strategisk position på marknaden” säger Tomas Olofsson, VD i Lemont.

”Att sälja företaget har varit ett stort och svårt beslut för oss, men med Lemont som nya ägare ser vi möjligheter att ytterligare kunna utveckla bolaget och säkerställa våra kunders behov” säger Per Eriksson, delägare och VD i Logweld.

”Med Per Eriksson kvar i rollen som VD säkerställer vi att Logweld fortsätter att skapa värde för våra kunder samtidigt som vi tillsammans skall utveckla bolaget in i framtiden” avslutar Tomas Olofsson.

måndag, 9 mars , 2015

Amymone Industri AB, med huvudkontor i Västerås, har namnändrat till Inducore AB i syfte att tydliggöra koncernens industriella fokus och markera en fortsatt utveckling av verksamheten. Inducore har verksamhetsgrenarna fordonspåbyggnader, systemlösningar och komponenttillverkning och levererar till kunder inom områden som kraft, energi, livsmedel, förpackning och skogsindustri.

Inducore-koncernen omsätter drygt 800 MSEK och har runt 500 medarbetare.

Inducore har ett tydligt fokus på ett fortsatt bygge av en stark industrikoncern där entreprenörskap, effektivitet, långsiktighet och ett tydligt fokus på kunderna och deras behov är vägledande.

”Med introduktionen av Inducore vill vi tydliggöra vårt industriella fokus och ta tillvara olika synergier mellan våra operativa enheter på ett bättre sätt. Vi vill ständigt utveckla vårt erbjudande till kunderna och det med hög kvalitet och pålitlighet”, säger Petter Arvidson, VD och koncernchef för Inducore AB.

Många av Inducores kunder finns i Sverige, men de i sin tur verkar internationellt. Inducore vill i och med detta faktum utveckla sin närvaro runt om i världen. Inducore har verksamhet i Shanghai, Kina sedan flera år och har därmed kunnat erbjuda kostnadseffektiv produktion. Genom nya etableringar, bland annat i Polen, gynnas de operativa enheterna i koncernen och får möjlighet att erbjuda ytterligare konkurrenskraftiga produktionslösningar till sina kunder.

I samband med att Inducore AB nu formerats kommer också en tydligare koppling mellan koncernen och de ingående operativa enheterna att introduceras, bland annat genom en harmoniserad grafisk profil.

”Verksamheternas varumärken och produktlinjer kommer att finnas kvar oförändrat, men vi vill visa på en tydlig samverkan mellan de operativa enheterna och tillhörigheten till en gemensam industrikoncern – Inducore”, säger Petter Arvidson.

”Våra kunder, som i de flesta fall är stora internationella koncerner, efterfrågar mer och mer styrkan hos en effektiv industrikoncern, snarare än vart och ett av de enskilda bolagens förmågor. Det kan gälla leveranser och lokal tillverkning i olika regioner i världen, liksom också den samlade finansiella och operativa styrkan. Därför är denna förändring nu ett naturligt steg att ta”, säger Per Vannesjö, ordförande och huvudägare i Inducore AB.

FÖR MER INFORMATION: Kontakta Petter Arvidson, VD och koncernchef, via mobil, 070-590 59 31, eller via e-post, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ludvika 12 januari 2015: Lemont AB, Ludvika som ingår i Amymone Industri, Västerås har förvärvat Svanströms Lackeringar AB (Svanströms) med verksamhet i Smedjebacken. Svanströms, som omsätter ca 15 miljoner kronor är ett ytbehandlingsföretag som har kunder bla inom energi-, skogs- och industrisektorerna.

Roger Karlsson har den 1 november tillträtt som marknadschef och inköpschef på företaget.

Han är sedan tidigare Vice VD och ekonomiansvarig, Han kommer nu även att vara marknads och inköpsansvarig i företaget.

Roger ser fram emot att få arbeta med marknads- och inköps frågorna som han arbetade mycket med när han var VD på GIA i Grängesberg numera Atlas Copco GIA.

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.